Om oss

I 1919 kjøpte Juel Johansen en Protos Lastebil sammen med fem andre på Rolvsøy. Denne lastebilen hadde tilhørt det Rumenske Hoff og ble bygd om til en buss når den kom til sine nye eiere. I avisen kunne man lese at: ”en stor brunmalt vogn med plads til 12 a 13 personer naar de ikke er for brede da”, ble kjørt rundt uten noen fast rute. I 1920 ble det startet opp en rute mellom Solli – Fredrikstad. Ruta ble etterhvert Rolvsøysund Bru – Fredrikstad og kjørte helt til 1949 da Rolvsøy kommune ga ruta videre til Glombuss. I 1960 fikk Juel Johansen kjøre strekken igjen og gjorde dette fram til 1990 da den ble kjøpt av SSV.

Mellom 1949 og 1960 kjørte Juel Johansens Bilruter for det meste TUR kjøring. Bussene som kjørte under denne tiden var en Volvo og en Bedford fra Watenberg karosseri i Skien. Dette var flotte busser etter datidens krav, med buede ruter som gikk opp til taket og stoler med nakkeputer.

I 1973 ble en ny bussrute opprettet, denne mellom Valleåsen og Fredrikstad, som ble utvidet etter at boligområder og Østfoldhallen har kommet til. Denne mistet vi 1/7-2013 pga Anbudstart i Nedre Glommaregionen.

Juel Johansens Bilruter ANS drives i dag av tredje generasjonen Johansen, der Tore Johansen er daglig leder. Bedriften eies også av Vidar, Elin og Kai Johansen som alle gjør sin del av det daglige arbeidet.

Bedriften har over 100 År i Bransjen og har alltid tatt sikte på og drive på en ordentlig og ryddig måte så våre kunder kan være sikre på at vi er en seriøs opperatør i Bransjen.